Όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας


Οι παρακάτω όροι χονδρικής πώλησης θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτοί από τον αγοραστή και τίθενται σε ισχύ συγχρόνως με την διαβίβαση της παραγγελίας.

Παραγγελιες - προκαταβολή - εξόφληση.
Προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή της παραγγελίας του αγοραστή, θα πρέπει να γίνει η κατάθεση της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 40% της καθαρής αξίας της παραγγελίας. Η εξόφληση του υπολοίπου ποσού αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή/αποστολή της παραγγελίας.

Χρόνος παραδόσεως
Ο χρόνος παραδόσεως των εμπορευμάτων μας δεν είναι σε καμία περίπτωση σταθερός και ενιαίος και δίδεται κατά προσέγγιση σύμφωνα με την εποχή και ανάλογα τον τρέχοντα προγραμματισμό .

Τιμές
Όλες οι τιμές του καταλόγου είναι χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ και αφορούν ενα (1) τεμαχιο.
Εάν και εφόσον η επιχείρηση κρίνει απαραίτητο, οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ενδεχόμενες αλλαγές στις τιμές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες έχει ήδη δοθεί προκαταβολή από τον αγοραστή.

Ελάχιστο ποσό παραγγελίας.
Το ελάχιστο ποσό της καθαρής αξίας για την πρώτη παραγγελία του έτους είναι 500 ευρώ. Οι επόμενες παραγγελίες χονδρικής διαμορφώνονται ελεύθερα, ωστόσο ο χρόνος παράδοσης θα ποικίλει ανάλογα τον τρέχοντα προγραμματισμό.

Ακυρώσεις – αλλαγές – ελαττωματικά προϊόντα
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον αγοραστή πριν αυτή αποσταλεί, η επιχείρησή μας έχει την δυνατότητα να διαθέσει τα εμπορεύματα σε τρίτον και δικαιούται να κρατήσει την προκαταβολή που δόθηκε από τον αγοραστή.
Η παρακρατηθείσα προκαταβολή δεν συμψηφίζεται σε καμία περίπτωση με επόμενη παραγγελία του αγοραστή.
Στις παραγγελίες χονδρικής πώλησης δεν γίνεται δεκτή αλλαγή/επιστροφή των προϊόντων, ούτε επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση παραλαβής  ελαττωματικού προϊόντος που οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια, παρακαλώ ενημερώστε μας εντός δέκα (10) ημερών και η επιχείρηση μας έχει υποχρέωση αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος με όμοιο ή αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, με προϊόν επιλογής του αγοραστή ίσης αξίας.

Παραλαβή – Αποστολή – Συνεργαζόμενοι μεταφορείς
Τα εμπορεύματα μπορούν είτε να παραλαμβάνονται από τον αγοραστή από το εργαστήριο μας είτε να αποστέλλονται μέσω της συνεργαζόμενης με την επιχείρηση μας μεταφορικής Χαβάκης στην τοποθεσία που μας έχει υποδείξει ο αγοραστής.
Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί άλλη μεταφορική, χρειάζεται να μας να ενημερώσει εγκαίρως. Αν η μεταφορική εκείνη αδυνατεί να έρθει στο εργαστήριο μας, θα μεταφέρουμε εμείς τα εμπορεύματα με μια έξτρα χρέωση.
Η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για καθυστέρηση στην παράδοση ή φθορές προϊόντων η οποία οφείλεται στον μεταφορέα.Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Γενικοί όροι.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων συνεργασίας. Είναι ευθύνη του αγοραστή να ελέγχει περιοδικά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές.